ODOBREN PRVI EU PROJEKT ZA SPORTSKE UDRUGE

ODOBREN PRVI EU PROJEKT ZA SPORTSKE UDRUGE. GRAD KARLOVAC MEĐU PRVIMA POVUKAO NOVAC EU FONADOVA ZA SPORT

Ovo je prvi projekt neke sportske udruge koji je prošao na natječaju EU fondova, te se nadamo da će otvoriti vrata i ostalim sportskim klubovima u Karlovcu. KŠZ poduprijet će i ubuduće svaki dobar projekt koji ima potencijal osigurati novac EU fondova.

Karlovac, 31.03. - Karlovačka športska zajednica partner je u EU projektu „Športske aktivnosti za kvalitetu života i socijalnu integraciju« (ŠPORT AKT), koji je odobrenŠportskom društvu športova na ledu Karlovac i Inline hokej klubu Karlovac zajedno sa Športnim društvom Hokej iz Celja u okviru IPA Operativnog programa Slovenija-Hrvatska.

Vrijednost projekta koji uskoro kreće u realizaciju iznosi 199.871,03 eura.

Ciljevi projekta su poboljšanje kvalitete života kroz sportsku aktivnost (rekreaciju) te društvenu integraciju. Trajanje projekta je 15 mjeseci.

Neke od aktivnosti vezane za projekt su:

-Izrada i provedba programa za rekreaciju djece kroz igranje hokeja

-Obuka odraslih za rad s djecom

-Obuka trenera i sudaca

-Organizacija inline turnira za djecu u Karlovcu

-Organizacija Maškarade na ledu u Karlovcu

-Sudjelovanje na biciklijadi u Celju (Slo)

-Kupovina računala, projektora, platna i pisača za potrebe ŠDŠNL-a i IHK-a

-Kupovina hokejaške opreme za djecu za oba kluba

-Tisak letaka za rekreaciju i sportsku aktivnost djece

Projekt uključuje dvije zaposlene osobe na projektu te nabavu opreme ukupne vrijednosti 30.000,00 eura.

Predsjednik KŠZ Želimir Feitl istaknuo je da su se prvi puta u Hrvatskoj otvorili EU fondovi namijeni sportu. „Najveći problem koji moramo riješiti u suradnji s gradom i županijom su nam jamstva tj. neriješeno pitanje i neosigurana sredstva za predfinanciranje kao i nedostatak županijske strategije razvoja sporta koja nažalost ne postoji, a koja je osnova za prijavu na natječaj. Nadamo se da će nadležni uvidjeti koliki veliki potencijal leži u ovim projektima. Ne samo za pojedinačne klubove, nego i za cjelokupni sport grada Karlovca.

Ove godine KŠZ zacrtala je neke ciljeve i projekte koji su potencijalno zanimljivi i ostvarivi i tragom toga smo u suradnji s Razvojnom agencijom KARLA organizirali prezentaciju mogućnosti koje su dostupne kroz EU fondove a tiču se sporta.

Pozivamo sve klubove da nam pošalju svoje ideje i projekte kako bi u suradnji s agencijom mogli vidjeti koji projekti imaju mogućnosti proći. Odobrenje projekta je veliki uspjeh za naše udruge, ali i za Karlovački sport.“