Javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2017. godinu

Poštovani,

na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15.), Upravni odbor KŠZ na svojoj sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine, donosi ODLUKU o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2017. godinu:

1.            Raspisuje se i objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2017. godinu.

2.            Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke bit će objavljen na web stranici KŠZ www.ksz.hr

3.            Rok za prijavu programa je od 04. listopada do 02. studenog 2016. godine.

4.            Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok za podnošenje prijava objavit će se isključivo na web stranici KŠZ, te će biti poslan elektroničkom poštom svim članovima.

NAPOMENA:

KŠZ objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje programa sportskih klubova za 2017. godinu. Molimo sve zainteresirane klubove, članice KŠZ da svoje prijave na JP ispune u odgovarajuće obrasce kako bi u 2017. godini mogli biti sufinancirani.

Javni poziv otvoren je od 04. listopada do 02. studenog 2016. godine. Klubovi koji se jave do 02. studenog ući će u program financiranja.

Klubovi koji su se prijavili na JP u 2016. godini te imaju ovjerene i sa Zakonskim odredbama usklađene Statute, nisu dužni dostavljati iste. Isto tako ukoliko je izdano rješenje o osobama za zastupanje te je ono pravovaljano i nepromijenjeno ne dostavljaju isti, izvadak iz Registra udruga, izvadak iz Registra neprofitnih organizacija, izvadak iz Registra sportskih djelatnosti također nije potrebno dostavljati ukoliko se nisu dogodile promjene.

Klubovi koji se prvi puta prijavljuju ili im je u međuvremenu izdano Rješenje o usklađenosti statuta i osobama za zastupanje dostavljaju sve dokumente iz poziva.

Molimo vas da pažljivo  pročitate točku 1. JP te ukoliko imate pitanja slobodno nam se obratite.

Izvješće o rezultatima u 2016 godini te izvještaj o računu prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF) preuzet sa web stranica Ministarstva financija, kao i potvrde o nekažnjavanju sportski klubovi mogu dostaviti u periodu od 01. – 15. prosinca 2016. godine.

Obrazac za Izvješće o rezultatima je u starom obliku te vas molimo da ga popunite i izračunate bodove temeljem Kriterija za raspodjelu financijskih sredstava sportskim klubovima (stari obrazac).

Zahtjev za potvrdom Grada Karlovca o nepostojanju duga prema tvrtkama u vlasništvu Grada Karlovca podnijet će  KŠZ po završenom pozivu.

Ukoliko stavke iz pojedinih obrazaca nemate, ne financirate, ne postoje u vašem financijskom planu i programu rada za 2017. godinu ostavite nepopunjene.

Obrazac za sufinanciranje dijela režijskih troškova podnose prioritetni i klubovi I grupe ukoliko imaju pravovaljano sklopljene Ugovore za prostor koji koriste.

Procjenu programa i projekata za klubove iz programskog fonda Povjerenstvo vrši temeljem obrasca za procjenu programa. Pri popunjavanju podataka molimo vodite brigu o točnosti podataka.

Za sva pitanja i pomoć kontaktirajte nas putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

na brojeve 099 408 5717 Marijeta,  091 646 0023 Marina ili osobno u KŠZ.

Dokumentacija:

1. Javni poziv za podnošenje prijava za javne potrebe sporta

2. Upute za prijavitelje

3. Opći podaci o podnositelju programa

4. Obrazac A Trening i natjecanja JP 2016 - Prioritetni i klubovi prve grupe

4. A Obrazac A1 Rezultati 2016

5. Obrazac B Sport osoba sa invaliditetom JP 2016

6. Obrazac C1 Programski fond, trening i natjecanja JP 2016

7. Obrazac C2 Programski fond, sportsko rekreacijske aktivnosti gradjana JP 2016

8. Obrazac D međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi u 2016. god.

9.  Obrazac E - financijski-plan-objekata (2)

10. Obrazac F - Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

11. Izjava o točnosti i istinitosti podataka 2016

12. Ocjena programa

13. Odluka o raspisivanju i objavi Javnog poziva programi 2016

14. PROVJERITE da li ste zahtjevu priložili obveznu dokumentaciju

15. Kriteriji za raspodjelu financijskih sredstava 2015.

16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca

17. Uredba Vlade RH