Natječaj za radno mjesto GLAVNI TAJNIK KŠZ-a

Temeljem članka 47. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za radno mjesto GLAVNI TAJNIK  Karlovačke športske zajednice. Mandat glavnog tajnika traje 4 godine.

Uvjeti:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da posjeduje visoku ili višu stručnu spremu,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u sportu,
 • da vlada jednim od svjetskih jezika ( prednost engleski),
 • da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma.,
 • da se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijava na oglas mora sadržavati dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te su kandidati dužni dostaviti sljedeće:

 • životopis,
 • program rada KŠZ-a za razdoblje 01.01.2022.- 31.12.2025.,
 • presliku domovnice,
 • presliku diplome (visoke ili više stručne spreme),
 • potvrdu o najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u športu,
 • potvrdu da se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za radno mjesto bit će objavljen u Karlovačkom tjedniku i na stranici Karlovačke športske zajednice dana 02.12.2021. godine.

Razmatrat će se prijave dostavljene zaključno s  09.12.2021. godine  na adresu: Karlovačka športska zajednica, Rakovac 1, 47000 Karlovac, s naznakom: „Prijava na javni natječaj  - ne otvarati“    

Hitova: 440