Natječaj za radno mjesto GLAVNI TAJNIK KŠZ-a

Temeljem članka 47. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za radno mjesto GLAVNI TAJNIK  Karlovačke športske zajednice. Mandat glavnog tajnika traje 4 godine.

Uvjeti:

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijava na oglas mora sadržavati dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te su kandidati dužni dostaviti sljedeće:

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za radno mjesto bit će objavljen u Karlovačkom tjedniku i na stranici Karlovačke športske zajednice dana 02.12.2021. godine.

Razmatrat će se prijave dostavljene zaključno s  09.12.2021. godine  na adresu: Karlovačka športska zajednica, Rakovac 1, 47000 Karlovac, s naznakom: „Prijava na javni natječaj  - ne otvarati“    

Hitova: 439