Rezultati odigranih utakmica vikend 25.-26.02.2017.

25.02.2017. - Košarkaški klub "Šanac Karlovac" pobijedio je jučer u Sportskoj dvorani na Rakovcu u 21. kolu  A-2 košarkaške lige zapad momčad "Rudara" iz Labina s 82:66. U karlovačkoj momčadi istaknuo se Branimir Josipović s 21 košem. Karlovčani su ostvarili devetnaest pobjeda i dva poraza, te su na prvom mjestu prvenstvene ljestvice sa 40 bodova. Još prije ovog kola karlovački košarkaši osigurali su naslov prvaka i očekuju ih kvalifikacije za najviši rang hrvatske klupske košarke. U posljednjem 22. kolu A-2 košarkaške lige zapad Karlovčani gostuju kod "Pule 1981".

25.02.2017. - Odbojkaši "Karlovca" poraženi su u Sisku u sedmom kolu u drugoj skupini Superlige Prve nacionalne odbojkaške lige za poredak od petog do osmog mjesta od momčadi "Siska". Domaćin je pobijedio s 3:1. Karlovački odbojkaši dočekuju u osmom kolu momčad "Šibenika 91".                                                                  

Opširnije...

Temelju članka 58. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor Karlovačke športske zajednice na svojoj 53. sjednici održanoj dana 03.12.2015. godine donio je

PRAVILNIK

O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

           

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i način kojim Karlovačka športska zajednica (u daljnjem tekstu: KŠZ) dodjeljuje nagrade i priznanja za neprekidno višegodišnje uspješno djelovanje u području sporta, za pojedino znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili sportsko dostignuće, kao i za trajan doprinos u promicanju sporta i ugleda grada Karlovca.

Članak 2.

           

Nagrade i priznanja dodjeljuju se stručnim i javnim djelatnicima u karlovačkom sportu, sportašicama i sportašima, sportskim ekipama i momčadima te drugim pravnim i fizičkim osobama iz članka 48. Zakona o športu.

Nagrade mogu dobiti:

 • jedna (1) najuspješnija sportašica od pet (5) nominiranih
 • jedan (1) najuspješniji sportaš od pet (5) nominiranih
 • jedna (1) najuspješnija ženska ekipa od pet (5) nominirane
 • jedna (1) najuspješnija muška ekipa od pet (5) nominirane
 • jedan (1) najuspješniji trener od pet (5) nominiranih
 • petnaest (15) sportskih nada
 • jedan (1) sportski radnik za dugogodišnji rad u sportu
 • tri (3) sportska radnika za godišnje priznanje
 • jedan (1) najuspješniji sportaš/sportašica osoba s invaliditetom
 • jedna (1) osoba (pravna ili fizička) nagradu za fair play te
 • udruge priznanja za obljetnice

Nagrade se dodjeljuju u obliku plakete, pehara, medalje i slično te u novcu (nagrada za dugogodišnji rad u sportu).

II PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 3.

           

Priznanja i nagrade što ih dodjeljuje Karlovačka športska zajednica jesu:

 1. Velika plaketa Karlovačke športske zajednice,

Nagrada za dugogodišnji rad u sportu dodjeljuje se pojedincima za trajan doprinos u promicanju športa i ugleda grada Karlovca,

Uvjeti:

- da predloženik djeluje aktivno najmanje 30 godina u sportskim organizacijama,te da   je navršio 60 godina života,

- da je postigao značajna ostvarenja u športu na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada,

- da je postigao značajne rezultate kao aktivni športaš ili aktivno utjecao na razvoj športa.

 

 1. Zlatna plaketa Karlovačke športske zajednice,

Godišnja nagrada se dodjeljuje športskim klubovima i udrugama i pojedincima za neprekidno višegodišnje djelovanje u području športa za pojedino izuzetno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje te za značajna športska ostvarenja postignuta tijekom godine.

 

 1. Srebrna plaketa Karlovačke športske zajednice,

Dodjeljuje se športskim klubovima i udrugama i pojedincima prigodom obilježavanja značajnih obljetnica ( od 10 i više godina djelovanja u razmaku od 10 godina) i u prigodama kada se ocijeni opravdanost dodjele, odnosno za športska dostignuća tijekom godine ili za drugi osobito značajan godišnji doprinos u promicanju športa.

 

 1. Posebno priznanje Karlovačke športske zajednice.

Dodjeljuje se pojedincima, klubovima i drugim pravnim i fizičkim osobama za doprinos u promicanju športa.

Članak 4.

           

Priznanja i nagrade što ih dodjeljuje zajednica za dostignuća u tijeku godine jesu:

 • najuspješnija sportašica
 • najuspješniji sportaš
 • najuspješnija ženska ekipa
 • najuspješnija muška ekipa
 • najuspješniji trener
 • najuspješniji djelatnik
 • sportske nade
 • najuspješniji sportaš/sportašica osoba s invaliditetom
 • nagrada za fair play (sportaš/sportašica/trener/ sportski radnik/udruga)
 • posebna nagrada.

Članak 5.

Priznanja iz članka 4. ovog Pravilnika dodjeljuju se svake godine na svečanoj sjednici KŠZ, na početku kalendarske godine u siječnju mjesecu.

 

Dan održavanja svečane sjednice iz stavka 1. ovog članka određuje Upravni odbor KŠZ-a.

III. KRITERIJI I PROPOZICIJE

Članak 6.

Uspješnost sportaša, sportaša osoba s invaliditetom i sportskih nada prema ovom Pravilniku utvrđuje se temeljem postignutih plasmana na službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima.

Doprinos promicanju Karlovca u zemlji i u svijetu utvrđuje se temeljem izrazito prevladavajuće pozitivne medijske prisutnosti u usporedbi s ostalim sportašima, ekipama i momčadima približnih sportskih uspjeha.

Uspješnost trenera utvrđuje se temeljem njegovog doprinosa u ostvarenju postignutih plasmana na natjecanjima od strane sportaša, ekipa ili momčadi koje ta osoba trenira.

Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi (pravnoj ili fizičkoj) koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Članak 7.

Pod službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima i na njima postignutog poretka na kraju natjecateljske godine ili sezone, u ovom Pravilniku podrazumijevaju se, redoslijedom njihova vrijednosnog značenja:

1. Međunarodna natjecanja

1.1. Olimpijske igre

1.2. Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/finale), postignuti poredak na

godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone i rekordi

1.3. Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), postignuti poredak

na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone, rekordi

1.4. Mediteranske igre

1.5 Međunarodni A turniri po propozicijama HOO-a za koje se može dobiti  

     kategorizacija HOO-a

Priznaje se samo postignuti poredak na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone međunarodnog sportskog saveza.

2. Domaća natjecanja

Priznaje se samo postignuti poredak na službenim natjecanjima na kraju natjecateljske godine ili sezone (prvenstvo RH, kup RH i slično).

Izbor najuspješnijih sportaša može biti samo po osnovi:

 • natjecateljskog plasmana,
 • postignutog poretka na kraju natjecateljske godine ili sezone,
 • postignutog rekorda.

Članak 8.

Najuspješnijim karlovačkim sportašem može se proglasiti:

 1. pojedinac - žena i muškarac

a) koji tijekom kalendarske godine u individualnom sportu postigne najvrjedniji pojedinačni plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i drugih sportova.

b) pojedinac iz sastava sportske ekipe samo pod uvjetom da je u sastavu ekipe kao aktivan igrač odnosno natjecatelj, koja je ostvarila značajan športski rezultat.

U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog sporta i pojedinca iz sportske ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog sporta.

 1. Muška i ženska ekipa

koja tijekom kalendarske godine postigne najvrjedniji ekipni plasman u odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih sportova.

U smislu ovog Pravilnika pod ekipom se podrazumijeva nastup na domaćim i međunarodnim natjecanjima koja imaju sustav ekipnih natjecanja u kojima se ostvaruje rezultat. U obzir ne dolaze ostvarivanje rezultata po osnovi zbira pojedinačnih rezultata.

U slučaju dvojbe kod istovjetnih plasmana i nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka ovog članka Povjerenstvo ima ovlast predložiti Upravnom odboru donošenje i odluke kojom se daje prednost pojedincu, ekipi i momčadi.

Članak 9.

Najuspješnijim trenerom proglašava se jedan stručni sportski radnik/ca koji je tijekom kalendarske godine svojim izuzetnim stručnim angažmanom sudjelovao u ostvarenju visokih domaćih i međunarodnih sportskih rezultata u pojedinačnom ili ekipnom plasmanu momčadi/ekipe koju trenira, trener državnih selekcija utvrđenim prema kriteriju ovog Pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, a temeljem članka 8. ove Odluke Upravni odbor može posebnom odlukom proglasiti najuspješnijima za jednu godinu najviše dva stručna sportska radnika.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

           

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu nagrada i priznanja imaju pravne i fizičke osobe, članice Karlovačke športske zajednice.

O prijedlogu kandidata za dodjelu nagrada i priznanja odlučuje Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Karlovačke športske zajednice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju dostavljenih pismenih prijedloga članica Karlovačke športske zajednice.

Povjerenstvo ima pet članova. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor Karlovačke športske zajednice na prijedlog predsjednika Karlovačke športske zajednice.

Članak 11.

           

           

Upravni odbor KŠZ razmatra prijedlog Povjerenstva na svojoj sjednici i donosi odluku o dobitnicima priznanja i nagrada iz članka 3. ovog pravilnika.

UO KŠZ također može donijeti prijedlog kandidata za dodjelu nagrada i priznanja pored pravnih i fizičkih osoba članica KŠZ.

Izbor najboljih u sportu iz članka 4. ovog pravilnika, vrši se na način da Upravni odbor KŠZ nominira na svojoj sjednici, na osnovu postignutih rezultata u seniorskoj ili juniorskoj konkurenciji, po pet kandidata iz svake kategorije.

Nominacije za sportašicu, sportaš, mušku i žensku ekipu prosljeđuju se na glasovanje sportskim novinarima i članovima Skupštine i Nadzornog odbora KŠZ. Izbor najviše do deset (10) novinara koji će glasovati potvrđuje Upravni odbor KŠZ na prijedlog Sekcije HZSN Karlovac.

Nagrade za najuspješnijeg trenera, djelatnika, sportaša s invaliditetom, životno djelo, sportske nade, nagrada za fair play (sportaš/sportašica/trener/ sportski radnik/udruga) donosi Upravni odbor na prijedlog Povjerenstva temeljem pristiglih nominacija.

Rezultati ankete su konačni. U slučaju izjednačenog rezultata ankete, Upravni odbor na osnovu postignutih rezultata donosi konačnu odluku o izboru.

Upravni odbor određuje, datum, mjesto i način dodjele priznanja i nagrada.

Članak 12.

           

KŠZ vodi evidenciju i dokumentaciju o dodijeljenim priznanjima i nagradama.

Konačni rezultati i glasovanja dostupni su svim članicama KŠZ, pojedincima (kandidatima) kao i javnosti, nakon proglašenja najboljih u karlovačkom sportu.

Članak 13.

           

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Upravni odbor KŠZ.

Članak 14.

           

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradama od 02.09.2014. godine.

U Karlovcu, 30.12.2014. godine.

Predsjednik

Želimir Feitl, dipl. ing.

Pravilnik o korištenju športskih objekata

Na temelju članka 44. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor je na 52. sjednici održanoj 26.112015. g., donio sljedeći

P R A V I L N I K

O KORIŠTENJU SPORTSKIH OBJEKATA

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se prioriteti, vrijeme i način korištenja gradskim, školskim i ostalim sportskim objektima za potrebe provedbe sportskih programa članica Karlovačke športske zajednice (u daljnjem tekstu: Zajednica).

Članak 2.

(1) Sportski objekti ovog Pravilnika razvrstavaju se prema njihovom načinu gospodarenja:

- sportski objekti kojima gospodari tvrtka Mladost d.o.o.;

- sportski objekti osnovnih i srednjih škola;

- sportski objekti kojima gospodare klubovi temeljem ugovora;

- MORH – Dom OS Zrinski - kuglana i dvorana;

- ostali sportski objekti.

(2) Za sportske objekte osnovnih i srednjih škola primjenjuje se Model korištenja školskih

sportskih dvorana grada Karlovca i Karlovačke županije temeljem Ugovora.

(3) Sredstva za korištenje sportskih objekata iz stavka 1. i 2. ovog članka osiguravaju

se u Proračunu Grada Karlovac programom javnih potreba u športu.

Članak 3.

(1) Pod provedbom sportskih programa podrazumijevaju se pripreme i natjecanja

sportskih klubova .

(2) Korištenje sportskih objekata za sportske udruge koje su članice KŠZ-a u pravilu je bez naknade.

 1. PRIORITETI KORIŠTENJA

Članak 4.

Prioritet korištenja sportskih objekata ovog Pravilnika ostvaruju sportske udruge koje su obuhvaćene programom javnih potreba u sportu na području grada Karlovac.

(1)Stupanj prioriteta korištenja sportskih objekata imaju:

a) sportski klub koji je razvrstan kao prioritetni klub i klubovi prve grupe a natječe se u najvišem stupnju natjecanja te imaju sve dobne kategorije koje se natječu u ligaškim natjecanjima i nastupaju na državnim prvenstvima (organizirani oblik natjecanja).;

b) ostali sportski klubovi prema stupnju natjecanja, čije propozicije zahtijevaju korištenje

sportskih objekata ovog Pravilnika;

d) sportske udruge za provedbu organiziranja sporta djece i mladeži, sportske rekreacije,

sporta osoba s invaliditetom i drugih svojih aktivnosti.

(2) Prioriteti korištenja sportskih objekata odnose se za potrebe seniorskih ekipa

sportskih klubova, te u iznimnim i opravdanim slučajevima i za mlađe dobne kategorije.

 1. VRIJEME KORIŠTENJA – TERMINI

Članak 5.

(1) Sportskim klubovima koji je razvrstan kao prioritetni klub i klubovi prve grupe korištenje objekata za potrebe priprema utvrđuje dogovorom KŠZ-a i kluba za tekuću sezonu od ponedjeljka do petka po sljedećim kriterijima;

KATEGORIJA SELEKCIJA UZRAST BROJ SELEKCIJA DO SATI TJEDNO
Prioritetni klubovi Seniori 1 do 8
  Juniori 1 do 8
  Kadeti 1 do 6
  ml. kadeti 1 do 6
Klubovi prve rupe Seniori 1 do 6
  Juniori 1 do 6
  Kadeti 1 do 6
  ml. kadeti 1 do 6
Klubovi korisnici kuglane MORH Dom OS Zrinski UZRAST BROJ SELEKCIJA DO SATI TJEDNO
I liga Seniori 1 do 5
  Juniori 1 do 5
  Kadeti 1 do 4
II liga Seniori 1 do 4
  Juniori 1 do 3
  Kadeti 1 do 2
III liga Seniori 1 do 3
  Juniori 1 do 3
  Kadeti 1 do 2

(2) Za vrijeme vikenda (subota, nedjelja) sportskim klubovima iz stavka 1. osigurava

se korištenje sportskih objekata za održavanje natjecanja u vremenu - terminima koji

su određeni propozicijama natjecanja.

(3) Termin odigravanja službenih utakmica (dan i početak) sportski klubovi su dužni

prijaviti najkasnije 7 dana prije termina odigravanja.

Članak 6.

Ostali sportski klubovi i udruge objekte za potrebe priprema i natjecanja, kao i

organizacije svojih aktivnosti, koriste u slobodnim terminima, a u radnom vremenu sportskih

objekata.

Članak 7.

Prioritete i rasporede korištenja sportskih objekata za pripreme i natjecanja

sportskih klubova, kao i utvrđivanje potreba sportskih udruga kao članica Zajednice,

donosi tajnik KŠZ-a, uz suglasnost Upravnog odbora.

 1. NAČIN KORIŠTENJA

Članak 8.

(1) Sportski klubovi i udruge dužni su sportske objekte koristiti prema pravilima kućnog reda pojedinog objekta, a koje donosi pravna osoba koja gospodari objektom.

(2) Za nepridržavanje kućnog reda, stvaranje nereda ili štete na objektu, sportskim

klubovima i udrugama može se uskratiti pravo korištenja objekta sve dok se ne otklone

razlozi zbog kojih im je to pravo oduzeto.

(3) Odluku o uskraćivanju prava na korištenje objekta donosi Upravni odbor KŠZ

na temelju pismene prijave.

Članak 9.

(1) U vremenu – terminu korištenja sportskog objekta, sportskim klubovima i udrugama

daje se na raspolaganje sportska površina (teren), svlačionice, sanitarije i pripadajuća

oprema.

(2) U slučaju eventualnih oštećenja nastalih korištenjem svojih članova, sportski

klub ili udruga ista će popraviti ili nadomjestiti o svom trošku.

Članak 10.

Sportski klub termin za potrebe priprema za natjecanje može koristiti uz uvjet

da je nazočno najmanje 70% članova pojedine ekipe u odnosu na broj članova koje

mora prijaviti za službeno natjecanje.

Članak 11.

(1) Ulazak u sportski objekt za potrebe priprema za natjecanje članovima sportskih

klubova odobrava se najmanje 15 minuta prije početka priprema, a izlazak 30 minuta

nakon završetka priprema.

(2) Ulazak u sportski objekt za potrebe održavanja natjecanja članovima športskih

klubova odobrava se najmanje 30 - 45 minuta prije početka natjecanja, a izlazak 60

minuta nakon završetka natjecanja.

(3) Klub korisnik sportskih objekata dužan je potpisati suglasnost sa Pravilnikom o korištenju sportskih objekata.

V. SIGURNOST SUDIONIKA I GLEDATELJA

Članak 12.

Sportski klubovi su svako održavanje službenih natjecanja na sportskom objektu dužni prijaviti na temelju Zakona o javnom okupljanju, te primijeniti i provoditi odredbe

Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika u nadležnosti je Upravnog odbora Karlovačke športske zajednice

Članak 14.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i prema postupku za njegovo donošenje.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Karlovac, 26. 11. 2015.

P r e d s j e d n i k

Želimir Feitl

Raspodjela financijskih sredstava klubovima za 2014.g

Gradsko vijeće grada Karlovca na 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je Program javnih potreba u športu grada Karlovca za 2014. godinu. Karlovačka športska zajednica za tekuće donacije klubovima raspolaže s 1.900,000,00 kuna. Za zdravstvenu skrb sportaša odvojeno je 150.000,00 kuna koje ne ulaze u tekuće donacije. Klubovima osoba s invaliditetom osigurano je 60.000,00 kuna koje isto ne ulaze u tekuće donacije klubovima.

Na temelju Kriterija za raspodjelu financijskih sredstava sportskih klubovima, Upravni odbor Karlovačke športske zajednice je na 24. sjednici održanoj dana 11. ožujka donio odluku o raspodjeli financijskih sredstava klubovima za 2014. godinu.

Ukupan iznos raspodijeljenih sredstava iznosi 2.521.000,000 kuna od čega:

Prioritetni klubovi                 1.535.000,00 kuna

Klubovi prve grupe                   190.000,00 kuna

Fond za mlade                            56.000,00 kuna

Programski fond                      140.000,00 kuna

UKUPNO:                             1.921.000,00 kuna

Zdravstvena skrb sportaša        150.000,00 kuna

Za klubove osoba s invaliditetom osigurano je 60.000,00 kuna.

Raspodjela sredstava po klubovima:

A) PRIORITETNI SPORTSKI KLUBOVI

1. HRK Karlovac                     480.000,00 kuna

2. OK Karlovac                      180.000,00

3. BK Olimpija 83                     170.000,00

4. NK Karlovac 1919               105.000,00

5. KK Šanac                             100.000,00

6. Streljački klub Karlovac         80.000,00

7. TKD klub Karlovac                75.000,00 – 50% sredstava što iznosi 37.000,00

8. AK Karlovac                           55.000,00

9. Teniski klub Karlovac               50.000,00

10. Veslački klub Korana             70.000,00

11. GK Sokol                               85.000,00

12. Karate klub Ka-plast              80.000,00

UKUPNO:                               1.530.000,00

B) KLUBOVI PRVE GRUPE

13. RK Dubovac                           27.000,00

14. ŽRK Karlovac                       16.000,00

15. ŽKK Karlovac (košarka)       27.000,00

16. NK Ilovac                               33.000,00

17. TKD Banija                           40.000,00 + 50% sredstava TKD Karlovac što iznosi                          

                                                     77.500,00

18. Streljački klub Policajac         28.000,00

19. ŽKK Karlovac (kuglanje)       14.000,00

20. KK Mantinela (kuglanje)          5.000,00

UKUPNO                                   190.000,00

PROGRAMSKI FOND

RK Gaza                                           7.000,00

NK Korana Turanj                         16.000,00

NK Vatrogasac                               16.000,00

NK Mladost Rečica                         10.000,00

NK Mostanje                                   16.000,00

NK Kupa                                           8.000,00

Kuglački klub Amater                       1.000,00

Kuglački klub Željezničar                  1.000,00

Streljački klub Strijelac HVIDR-a     1.000,00

Šahovski klub Karlovac                     2.000,00

KPA Karlovac                                   3.000,00

Roniteljski klub Zrinski                     2.000,00

Planinarsko društvo Dubovac            3.000,00

Planinarsko društvo Martinšćak        2.000,00

Sport za sve                                       3.000,00

Speleološko društvo Karlovac           3.000,00

Atletski klub Ka-tim                          4.000,00

Udruga kineziloga GK                      1.000,00

Ka.. veleučilišni šp. Savez                 2.000,00

Odbojkaški klub 4 rijeke                    9.000,00

SRK Pedala Laganini                        1.000,00

Kickboxing klub Pit 119                    2.000,00

Planinarsko društvo Karlovac            3.000,00

Mačevalački klub Karlovac               5.000,00

TKD klub Prana                                 2.000,00

Olditimer motoklub Karlovac            1.000,00

Planinarski savez grada Karlovaca    3.000,00

Body building klub Karlovac                        1.000,00

Žkuglački klub Kupa                          3.000,00

Klub odbojke na pijesku                    1.000,00

ŠAK Dinamic                                    6.000,00

In line hockey Karlovac                     2.000,00

Teniski klub Sporty                            3.000,00

Kuglački klub Mantinela                   1.000,00

Planin.društvo Karlov. Zvijezda        1.000,00

Golf klub 4 rijeke                               2.000,00

UKUPNO:                                   147.000,00

FOND ZA RAD SA MLADIMA

TKD klub Švarča                               4.000,00

Judo klub Karlovac                            2.000,00

konjički klub Karlovac                       4.000,00

Sportski ribolovci Korana Karlovac  3.000,00

CEIK Braća Seljan                            3.000,00

Rukometna škola Karlovac             18.000,00

Košarkaški klub Žora                      12.000,00

Kickboxing klub Tigar                       2.000,00

ŠDŠ na ledu                                       9.000,00

BBK T-Rex                                       5.000,00

TKD klub Tigar                                 1.000,00

UKUPNO:                                     63.000,00

KLUBOVI OSOBA S INVALIDITETOM

1. AK osoba s invaliditetom Karlvoac          9.000,00

Sportsko društvo slijepih Karlovac               7.000,00

Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom       9.000,00

Sportsko društvo gluhih Karlovac                 9.000,00

Sportsko društvo slijepih 4 rijeke                  7.000,00

Udruga za sport i rekreaciju tj.inv. Klc.        8.000,00

Teniski klub invalida u kolicima 4 rijeke       5.000,00

Judo klub slijepih Labrador                           6.000,00

UKUPNO:                                                 60.000,00