Pravilnik o zastupljenosti žena u upravljačkim tjelima KŠZ-a novi

Na temelju članka 11., 24., 38. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor Karlovačke športske zajednice na svojoj 26. sjednici održanoj 29.04.2014. donio je


 PRAVILNIK
O ZASTUPLJENOSTI ŽENA U UPRAVLJAČKIM TJELIMA
KARLOVAČKE ŠPORTSKE ZAJEDNICE I
ČLANICA KARLOVAČKE ŠPORTSKE ZAJEDNICE

    Karlovačka športska zajednica slijedom  Strategije razvoja sporta grada Karlovaca 2012.- 2020. ima za cilj u području sporta i sportske rekreacije  podizanja svijesti o ulozi žena u sportu, poticanje sustava istraživanja o ženama u sportu, posebno s aspekta zdravstvenog, sociološkog, odgojnog, obrazovnog, ekonomskog i društvenog stajališta, poticanje uključivanja žena u procese odlučivanja, javnih medija na obradu problematike i druga bitna pitanja djelovanja žena u sportu.  
Pravilnik o zastupljenosti žena u upravljačkim tijelima Karlovačke športske zajednice i njezinih članica donosi se slijedom odredbi Nacionalne politike o ravnopravnosti spolova koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Članak 1.
    Predsjednik temeljem članka 24. Statuta KŠZ-a ima diskreciono pravo da kooptira dva člana Skupštine, ako u Skupštini nema žene onda minimalno jedan član mora biti žena.
Članak 2.
    Upravni odbor Karlovačke športske zajednice broji  9 članova,  članka 38. Statuta KŠZ-a  od koji je minimalno jedna žena.
Članak 3.
    Nadzorni odbor Karlovačke športske zajednice broji  5 članova,  članka 46. Statuta KŠZ-a  od koji je jedna žena.
Članak 4.
    Svaki klub,  članica  Karlovačku športsku zajednicu obvezuje se da u  rad upravljačkih tijela kluba:  Skupštinu, Upravni , Izvršni  ili Nadzorni odbor  uključi jednu ženu.

Članak 5.
    Prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju kadrova u sportu vodit će se briga ravnopravnom stručnom usavršavanju, osposobljavanju i zapošljavanju oba spola te uspostaviti evidenciju o istima.
Članak 6.
    Karlovačka športska zajednica oformit će Povjerenstvo za ravnopravnost žena u sportu od 5 -11 članica,  koje bira UO KŠZ-a na prijedlog svih klubova  članica KŠZ-a.
Članak 7.
    Povjerenstvo za ravnopravnost žena u športu vodit će evidenciju o zastupljenosti žena i muškaraca na godišnjoj razini za kategorije: predsjednik, glavni tajnik, upravljačka i druga tijela športske udruge, komisije, treneri, suci, administrativno osoblje, sportaši.
Članak 8.
    Povjerenstvo za ravnopravnost žena u športu vodit će brigu o ravnopravnom stručnom usavršavanju, osposobljavanju i zapošljavanju oba spola te uspostaviti evidenciju o istima.
Članak 9.

    Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Karlovac,  29.04.2014.g.


Predsjednik
      Želimir Feitl, dipl. ing.

Hitova: 4915