OPĆE ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA KOMBI VOZILA

KARLOVAČKA ŠPORTSKA ZAJEDNICA

KARLOVAC

OPĆE ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA KOMBI VOZILA

(donijete na 29. sjednici Upravnog odbora Karlovačke športske zajednice dana 18. srpnja 2014.)

KARLOVAC, srpanj 2014. godine

OPĆE ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA

KOMBI VOZILA

            Izdavatelj Karlovačka športska zajednica kombi vozilo daje na korištenje udrugama za prijevoz natjecatelja i članova  po sljedećim uvjetima:

1. Preuzimanje i povrat vozila

Vozilo se predaje klubu u opće dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i zakonski obveznim rezervnim dijelovima i opremom. Bilo kakve primjedbe na stanje vozila moraju se uputiti odmah po preuzimanju odnosno pregledu vozila u Stručnu službu KŠZ-a, prije nego je vozilo voženo od strane kluba.

Klub se vozilo obvezujete vratiti sa svim dokumentima, rezervnim dijelovima i opremom, te u istom stanju, u mjestu i na dan/vrijeme određeno dogovorom (prijavom). Eventualne štete i primjedbe na stanje vozila prije preuzimanja prijaviti u Stručnu službu KŠZ-a i upisati u putni radni list koji se nalazi u kombi vozilu. Vozač je dužan vozilo vratiti sa količinom goriva istom kojom je zaprimio kombi vozilo ( najmanje jednom crticom goriva). Primjedbe o stanju goriva kod preuzimanja prijaviti u Stručnu službu KŠZ-a.

Klub pri preuzimanju ključeva kombi vozila u KŠZ-u mora ispuniti Potvrdu o preuzimanju kombi vozila i pri povratku  Putni radni list ( evidencija korištenja službenim vozilom u službene svrhe) koja se nalazi u kombi vozilu.  

Svaki klub dužan je pismenim putem dostaviti imena tri osobe ( članove kluba) za preuzimanje i povrat kombija. Vozač mora biti starija od 21 godinu, te posjedovati vozačku dozvolu najmanje dvije godine. Ključ kombija i  popis sa imenima osoba zaduženih za kombi bit će dostupan u Stručnoj službi KŠZ-a, pri povratu vozila mora biti prisutan djelatnik KŠZ koji je dužan vozilo pregledati zajedno sa vozačem. Osoba pri preuzimanju vozila mora predočiti dokument radi identifikacije. Za natjecatelje koji su  mlađi od 18 godina roditelji bi trebali potpisati Suglasnost o odlasku na natjecanja.

2. Uvjeti korištenja kombi vozila

            Od kluba se očekuje da se brižljivo stara o vozilu i da ne dozvoli korištenje istog u slijedećim slučajevima:

  1. za komercijalni prijevoz osoba, ili imovine, ili podnajam
  2. za guranje, ili vuču bilo kojeg vozila, prikolice, ili drugog objekta
  3. za trku, ispitnu (test) vožnju, natjecanje, vožnju van označenih putova ili na neprimjerenim cestama
  4. dok je vozač, ili putnik u vozilu preumoran, pod utjecajem alkohola, narkotika, ili bilo kojeg drugog sredstva koje utječe na stanje svijesti, sposobnost reakcije ili sposobnost upravljanja vozilom od strane vozača na bilo koji drugi način
  5. protivno prometnim, ili bilo kojim drugim zakonskim propisima
  6. od strane bilo koje druge osobe osim prijavljenog vozača, jedino dozvoljeno ukoliko je takova osoba prethodno napomenuta i odobrena  od strane tajnika KŠZ-a

3. Postupak u slučaju oštećenja, gubitka, krađe vozila, nezgode, kvara, itd.

            U slučaju nezgode (sa ili bez oštećenja vozila) i u slučaju bilo kakove fizičke povrede osoba, na mjesto događaja mora se pozvati najbliža postaja policije, a odgovorna osoba mora pribaviti kopiju "Izvještaj policije o prometnoj nezgodi". U slučaju krađe vozila, ili dijelova vozila,  odgovorna osoba dužna je odmah prijaviti najbližoj policijskoj postaji, pribaviti kopiju formulara prijave krađe policiji, te dostaviti u KŠZ. U tu svrhu moraju se pribaviti i svi podaci o drugim sudionicima nezgode, kao i o mogućim svjedocima iste. Odgovorna osoba ne smije ni u kom slučaju prihvatiti, ili pristati na odštetne zahtjeve od strane drugih osoba, te je obvezna pomoći našem osiguravajućem društvu glede svih odštetnih zahtjeva, ili pravnih poslova vezanih uz nezgodu ili oštećenje. Ove se obveze sukladno primjenjuju i u slučaju krađe vozila. Klub ni u kojem slučaju nije ovlašten na vozilu raditi servise, bilo kakve popravke, uključujući zamjenu dijelova po bilo kojem osnovu, a bez prethodnog odobrenja KŠZ-a.

            U slučaju nezgode vozač je dužan  pozvati HAK asistenciju ( kartica se nalazi u kombiju sa ostalim dokumentima)  sa kojim KŠZ ima sklopljen ugovor.

4. Prekršajne i parkirne kazne

          Klub snosi sve troškove prometnih  prekršaja i kazni. Ako klub ne podmiri troškove prometnih prekršaja i kazni za vrijeme trajanja najma, KŠZ će snositi troškove pogrešnog parkiranja te ih naknadno naplatiti klubu uz dodatne administrativne troškove, ili proslijediti policiji kopiju ugovora s podacima o vozaču.

5. Nepoštivanje Općih odredbi i uvjeta korištenja kombi vozila

U slučaju nepoštivanja Općih odredbi i uvjeta korištenja kombi vozila klub će biti kažnjen sa ne korištenjem vozila u periodu, koji odredi UO KŠZ.

                                                                                 

                                                                                              PREDSJEDNIK:

                                                                                              Želimir Feitl, dipl.ing.

Hitovi: 1888